بحث - تحت التطوير

سنين (شباب ذكور)

سنين (شباب ذكور)

Seinen is actually a demographic but is also considered to be a category in anime. Its a subgenre that specifically targets male viewers around the age range of 18-40. The shows here are depicted in a more mature light and often include more explicit content such as gore, sex, and violence. More cerebral narratives are present as well.

قائمة الأنيمات وجدنا 103 نتيجة

2 تورنت | أوفا
2 تورنت | مسلسل تليفزيونى
2 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | أوفا
1 تورنت | أوفا
2 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | أونا
1 تورنت | حلقات خاصة
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | أوفا
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | فيلم
3 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | أوفا
2 تورنت | مسلسل تليفزيونى
1 تورنت | مسلسل تليفزيونى